• 1157 Budapest, Kavicsos köz 4.
 • laszlogyulaiskola15@gmail.com
 • 418-2043
 • OM:035072 / 004
 • /laszlogyulaiskola

A jelentkezés határidő 2022. február 15. kedd, 16:00

Az érettségi dolgozatokat 2022....-án 8:00-16:00 között lehet megtekinteni. Észrevétel határideje: ...., 16 óra.

Magyar nyelv és irodalom
Letöltés
Történelem
Letöltés
Német nyelv
Letöltés
Informatika
Letöltés
Francia nyelv
Letöltés
Biológia
Letöltés
Földrajz
Letöltés
Angol nyelv

Nyilatkozat pótló vizsgához

Letöltés

Nyilatkozat testnevelés érettségihez

Letöltés

Nyilatkozat informatika érettségihez

Letöltés

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

Az aláírt jelentkezési laphoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:

 • A rendes érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a középiskolai bizonyítvány (minden tanévre vonatkozó oldalainak) másolatát; illetve, ha valamely vizsgatárgyból már van érettségi eredménye a jelentkezőnek, akkor ezen eredmény(ek) igazolására szolgáló eredeti törzslapkivonatot.
 • Előrehozott érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a jelentkezési laphoz csatolni kell a Vizsgaszabályzat 12. § (7) bekezdése szerinti igazolást.
 • Az ismétlő vizsga esetén a jelentkezési laphoz csatolni kell az érettségi bizonyítvány és érettségi tanúsítvány(ok) valamint a középiskolai bizonyítvány (utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló oldalának) másolatát, továbbá a vizsgadíj befizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.
 • A kiegészítő vizsga esetén csatolandó melléklet az érettségi bizonyítvány, valamint a középiskolai bizonyítvány (utolsó tanévre vonatkozó oldalának, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló) másolata, továbbá a vizsgadíj befizetését igazoló okirat vagy annak másolata.
 • Szintemelő vizsgára való jelentkezés esetén az érettségi bizonyítvány megszerzése után csatolni kell az érettségi bizonyítvány másolatát, valamint a középiskolai bizonyítvány (utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló oldalának) másolatát, továbbá a vizsgadíj befizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát. Az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt pedig a már letett középszintű vizsga törzslapkivonatát.
 • Javító/pótló vizsgafajtára történő jelentkezés esetén csatolni kell a középiskolai bizonyítvány (minden tanévre vonatkozó oldalainak) másolatát, a megkezdett érettségi vizsga eredeti törzslapkivonatát, amely szerint a jelentkezőt javító vagy pótló vizsgára utasították. Második vagy további javító/pótló vizsga esetén a vizsgadíj befizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.

A sikertelen előrehozott érettségi vizsgát vagy a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett szintemelő érettségi vizsgát követően az adott vizsgatárgyból javító vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsgaidőszakában, pótló vizsgára bármelyik vizsgaidőszakban lehet jelentkezni.

Az informatika és informatikai ismeretek vizsgáinak zavartalan lebonyolítása, a vizsgák könnyebb megszervezése, valamint a későbbi reklamációk elkerülése érdekében szoftverválasztásra vonatkozó nyilatkozat a középszintű vizsgára való jelentkezés esetén is.

Emelt és középszintű testnevelés vizsgára való jelentkezés esetén a gyakorlati rész választható elemeiről szóló nyilatkozatot.

Projektmunka készítéséről szóló nyilatkozatot.

Pótló vizsgára való jelentkezés esetén a korábban már teljesített vizsgarész beszámítására vonatkozó nyilatkozatot.

A Vizsgaszabályzat 6. § (7) bekezdése értelmében, ha a vizsgázót a Nkt. 56. § (1) bekezdése alapján mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól, akkor az adott tantárgy helyett a vizsgázó egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát. A vizsgázó részére - a jelentkezési lappal együtt benyújtott kérelem és a szakértői bizottság szakvéleménye alapján - engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, és biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt.

A vizsgázó kérelmére az igazgató engedélye alapján, az írásbeli vizsgán

 • a Vizsgaszabályzat 19. § (1) bekezdésben meghatározott időt legfeljebb egy órával (60 perc) meg kell növelni,
 • lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja,
 • engedélyezni kell, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli beszámolót tegyen,
 • a tanuló a vizsgán mentesülhet az értékelés egy vagy több része alól, amennyiben a középiskolában a megfelelő tantárgyból nem mentesítették az értékelés, minősítés egésze alól,
 • a látási fogyatékos, a mozgásszervi fogyatékos tanuló a nyomtatott nem enciklopédikus szótár helyett a szótár digitalizált, világháló-kapcsolattal nem rendelkező változatát is használhatja.

A vizsgázó kérelmére az igazgató engedélye alapján, a szóbeli vizsgán

 • a Vizsgaszabályzat 35. § (2) bekezdésben meghatározott időt legfeljebb húsz perccel, a 35. § (3) bekezdésében és a 40/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni,
 • engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsgát írásban tegye le,
 • lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt (pl. számítógép) használja,
 • a tanuló a vizsgán mentesülhet az értékelés egy vagy több része alól, amennyiben a középiskolában a megfelelő tantárgyból nem mentesítették az értékelés, minősítés egésze alól.